Logo ECM Europe BV
HOME HOME
PRODUCTEN PRODUCTEN
- MEDISCHE SLANG SYSTEMEN MEDISCHE SLANG SYSTEMEN
- MEDISCH VERPAKKEN MEDISCH VERPAKKEN
- OEM PRODUCTEN OEM PRODUCTEN
CERTIFICATEN CERTIFICATEN
KLINISCHE OPVOLGING KLINISCHE OPVOLGING
DOCUMENTEN DOCUMENTEN
CONTACT CONTACT
ECM Europe BV
Oost-Om 54
5422 VZ Gemert (Nederland)
Telefoon : 0492-371234
Fax : 0492-371237
E-mail : info@ecmbv.nl
Url : www.ecmbv.nl
 
Nederlands English Deutsch  
 
home > klinische_opvolging
Klinische opvolging
KLINISCHE OPVOLGING FORMULIER:
Ingevuld op : 25-11-2020
Ingevuld door :
E-mail :
Ziekenhuis :
Naam van het set :
A) Verpakking J N
1. Is de verpakking onbeschadigd?
2. Bevatten de etiketten voldoende informatie?
3. Bevat de gebruiksaanwijzing voldoende en duidelijke informatie?
4. Zijn alle extra toegevoegde gebruiksaanwijzingen van waarde?
 
B) Gebruik J N
5. Is de volgorde van de componenten correct m.b.t. assemblage op de HLM?
6. Lagen er afdekdoppen los in de tray als gevolg van steriliseren en/of transporteren?
7. Is het set geassembleerd met de juiste componenten?
8. Zijn de componenten op de juiste manier gemonteerd?
9. Is het set conform de specificaties uitgevoerd?
10. Kan het set zonder problemen opgehangen worden op de HLM?
11. Zijn er problemen tijdens het gebruik van het Custom Pack opgetreden? Zo ja, graag specificeren:
 
12. Geef op een schaal van 1 t/m 4 aan hoe tevreden u bent over de sets *
 
C) Klinische resultaten J N
13. Kan het set zonder problemen gevuld worden?
14. Geef op een schaal van 1 t/m 4 aan hoe tevreden u bent over de [Clear] Priming van de slangen [en de componenten] *
15. Kunnen luchtbellen gemakkelijk verwijderd worden?
16. Zijn afwijkingen geconstateerd in de bloedwaarden van de patiënten?
17. Zijn er problemen geweest tijdens het afkoelen of opwarmen van de patiënt?
18. Duurde de procedure zolang als was voorzien?
  De procedure duurde:  Uren
19. Hoelang draaide de HLM?
  Uren
20. Zijn er problemen geweest met de set gedurende de procedure? Indien Ja, graag omschrijven:
 
21.
22.
 
D) Algemeen  
23. De communicatie met ECM Europe *
24. Doorvoering van voorgestelde wijzigingen *
25. Informatievoorziening m.b.t. wijzigingen die ECM Europe aanbrengt *
26. Het set van ECM Europe in zijn geheel *
 
E) Ruimte voor opmerkingen:  
 
VERZENDEN
* 1 = zeer tevreden, 2 = tevreden, 3 = ontevreden, 4 = zeer ontevreden
Copyright © 2020 ECM Europe BV. Alle rechten gereserveerd. Disclaimer.