ECM Europe BV

Uw partner voor het leven.

Privacy verklaring

15 oktober 2020

Uw privacy is voor ECM Europe BV van groot belang. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt.
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ECM Europe BV.

Doel gegevens
Op deze website worden persoonsgegevens verzameld door ECM Europe BV. Deze worden hieronder toegelicht:

 • Contact opnemen
  Uw persoonsgegevens worden verzameld als u contact opneemt met ECM Europe BV via deze website. Hiervoor gebruiken wij u naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die we met u sluiten. Wij bewaren deze gegevens totdat u tevreden bent met onze reactie.
 • Web statistieken
  Deze website verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurd middels het gekoppelde Content Management System. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Ontvangers

De gegevens die ECM Europe BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
 • Hostingprovider
  De website van ECM Europe BV wordt gehost bij Lumiat. De website en back-ups van de website worden gehost bij Lumiat. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Lumiat afgesloten.
 • Mailserver
  De e-mail van ECM Europe BV wordt gehost op de server van ECM Europe BV. Als u contact opneemt via e-mail of ons contactformulier, worden die betreffende mails opgeslagen op de server van ECM Europe BV. De e-mails en back-ups van de e-mails worden gehost bij ECM Europe BV.

Opslag periode
 
De persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door ECM Europe BV, maar nooit langer dan nodig is voor om gebruik te maken van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 • Contact opnemen
 • Op het moment dat u contact opneemt via e-mail of het contactformulier op deze website, dan worden de gegevens die u meestuurt bijvoorbeeld uw naw-gegevens, telefoonnummer of e-mailadres opgeslagen op de e-mailserver. Deze e-mails worden onbeperkt bewaard.
 • Web statistieken
  De gegevens die ons Content Management System op deze website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om de website te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden wie er ingelogd is. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken, zoals functionele cookies en analytische cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens
  De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en waar mogelijk met twee stap verificatie. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen. Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.
 • Functionaris voor gegevensbescherming
  Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Maarten Kanters en is bereikbaar per e-mail op info@ecmbv.nl en per telefoon op +31(0)492 37 12 39 voor al uw vragen en verzoeken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
 
ECM Europe BV
Oost-Om 54
5422 VZ Gemert
info@ecmbv.nl