ECM Europe BV

Uw partner voor het leven.

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.ecmbv.nl] van ECM Europe BV, gevestigd op de Oost-Om 54 te Gemert [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
ECM Europe BV behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECM Europe BV.
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECM Europe BV links naar websites van ECM Europe BV weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze discalaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
©2020 ECM Europe BV