Logo ECM Europe BV
HOME HOME
PRODUCTS PRODUCTS
- MEDICAL TUBING SYSTEMS MEDICAL TUBING SYSTEMS
- MEDICAL PACKAGING MEDICAL PACKAGING
- OEM PRODUCTS OEM PRODUCTS
CERTIFICATES CERTIFICATES
CLINICAL MONITORING CLINICAL MONITORING
DOCUMENTS DOCUMENTS
CONTACT CONTACT
ECM Europe BV
Oost-Om 54
5422 VZ Gemert (Netherlands)
Phone : +31-492-371234
Fax : +31-492-371237
E-mail : info@ecmbv.nl
Url : www.ecmbv.nl
 
Nederlands English Deutsch  
 
home > klinische_opvolging
Clinical monitoring
CLINICAL MONITORING FORM:
Ingevuld op : 25-11-2020
Ingevuld door :
E-mail :
Hospital :
Naam van het set :
A) Verpakking Y N
1. Is de verpakking onbescahdigd?
2. Bevatten de etiketten voldoende informatie?
3. Bevat de gebruiksaanwijzing voldoende en duidelijke informatie?
4. Zijn alle extra toegevoegde gebruiksaanwijzingen van waarde?
 
B) Gebruik Y N
5. Is de volgorde van de componenten correct m.b.t. assemblage op de HLM?
6. Lagen er afdekdoppen los in de tray als gevolg van steriliseren en/of transporteren?
7. Is het set geassembleerd met de juiste componenten?
8. Zijn de componenten op de juiste manier gemonteerd?
9. Is het set conform de specificaties uitgevoerd?
10. Kan het set zonder problemen opgehangen worden op de HLM?
11. Zijn er problemen tijdens het gebruik van het Custom Pack opgetreden? Zo ja, graag specificeren:
 
12. Geef op een schaal van 1 t/m 4 aan hoe tevreden u bent over de sets *
 
C) Klinische resultaten Y N
13. Kan het set zonder problemen gevuld worden?
14. Geef op een schaal van 1 t/m 4 aan hoe tevreden u bent over de [Clear] Priming van de slangen [en de componenten] *
15. Kunnen luchtbellen gemakkelijk verwijderd worden?
16. Zijn afwijkingen geconstateerd in de bloedwaarden van de patiënten?
17. Zijn er problemen geweest tijdens het afkoelen of opwarmen van de patiënt?
18. Duurde de procedure zolang als was voorzien?
  De procedure duurde:  Hours
19. Hoelang draaide de HLM?
  Hours
20. Zijn er problemen geweest met de set gedurende de procedure? Indien Ja, graag omschrijven:
 
21.
22.
 
D) Algemeen  
23. De communicatie met ECM Europe *
24. Doorvoering van voorgestelde wijzigingen *
25. Informatievoorziening m.b.t. wijzigingen die ECM Europe aanbrengt *
26. Het set van ECM Europe in zijn geheel *
 
E) Ruimte voor opmerkingen:  
 
SEND
* 1 = zeer tevreden, 2 = tevreden, 3 = ontevreden, 4 = zeer ontevreden
Copyright © 2020 ECM Europe BV. All rights reserved. Disclaimer.